hook_admin_paths برای معرفی مسیر های مدیریتی به #دروپال 7

مسیر های مدیریتی با تم مدیریت سایت دیده می شوند و یا از سایر امکانات دروپال برای صفحات مدیریتی بهره مند می شوند. اگر مسیری را می خواهید مدیریتی کنید یا در ماژول سفارشی خود مسیر های جدیدی را تعریف کرده اید که باید مدیریتی باشند، هوک hook_admin_paths را باید پیاده سازی و مسیر خود را به دروپال معرفی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره hook_admin_paths را در سایت دروپال API مطالعه کنید.