یک راه مشترک برای استفاده برنامه نویسان #دروپال از کتابخانه های ثالث با #ماژول Libraries API

ماژول Libraries API راه مشترکی را به توسعه دهندگان دروپال برای یافتن و استفاده از کتابخانه های ثالث مورد استفاده در دروپال فراهم می کند. این ماژول رابط گرافیکی خاصی ندارد و برای استفاده توسط برنامه نویس ها است.

ماژول Libraries API را از سایت دروپال دانلود کنید.