یافتن #ماژول های بلا استفاده در #دروپال با ماژول Unused Modules

ماژول Unused Modules به توسعه دهندگان سایت با دروپال، این امکان را می دهد که ماژول هایی که به کل در سایت غیر فعال هستند را یافته و حذف کنند.

برای دانلود ماژول Unused Modules به سایت رسمی دروپال بروید.