کپی کردن entity ها در #دروپال با #ماژول Replicate

ماژول Replicate یک API برای کپی ساختن از entity ها در دروپال ایجاد کرده است. ماژول های دیگری نیز بر پایه این ماژول  توسعه یافته اند که کار کپی entity هایی که توسط ماژول های دیگر به دروپال اضافه شده اند، را آسان می کند.

ماژول Replicate را از سایت دروپال دانلود کنید.