چرخاندن فیلد عکس #دروپال با #ماژول Simple Image Rotate