نمایش یک View در ساب منوی #دروپال با #ماژول Menu Views

ماژول Menu Views به سازنده سایت با دروپال این امکان را می دهد که به جای یک لینک در منو، یک view را نمایش بدهد. این ماژول برای نمایش یک ساب منوی دینامیک از محتوا، در منوهای دروپال بسیار کاربرد دارد.

ماژول Menu Views را از سایت دروپال دانلود کنید.