مدیریت جامع فایل ها و مالتی مدیای #دروپال با قابلیت توسعه و امکانات بسیار با #ماژول Media

با استفاده از ماژول مدیا می توانید همه مالتی مدیا و فایل های صوتی، تصویری، ویدئویی و غیره در دروپال را یکجا و با یک یک رابط واحد مدیریت کرده، محل استفاده از آنها را بینید و به آنها فیلد اضافه کنید و نحوه نمایش آن ها را تعیین کنید. این ماژول قابل توسعه است و ماژول های دیگری برای افزایش امکانات و قابلیت های آن نوشته شده است.

ماژول Media را از سایت دروپال دانلود کنید.