#ماژول View reference فیلدی برای نمایش یک View در entity های #دروپال

ماژول View reference نوع فیلد جدیدی به دروپال اضافه می کند که با درست کردن فیلد هایی از این نوع، می توانید از بین view های موجود سایت و display های مختلف آنها، یکی را برای نمایش انتخاب کنید.

ماژول View reference را از سایت دروپال دانلود کنید.