#ماژول Simple XML sitemap: تولید نقشه XML جهت #سئوی سایت مبتنی بر #دروپال 8

با استفاده از ماژول Simple XML sitemap می توانید نقشه XML سایتی را در دروپال 8 ایجاد کنید. این کار برای معرفی بهتر لینک های سایت به موتور های جستجوگر نظیر گوگل و بینگ مفید است. این ماژول جایگزینی برای ماژول قدیمی xmlsitemap برای دروپال 8 است.

ماژول Simple XML sitemap را از سایت دروپال دانلود کنید.