#ماژول roleassign مجوز تعیین نقش کاربران در #دروپال

مقاله «ماژول roleassign مجوز تعیین نقش کاربران در دروپال» را برای دریافت توضیحات بیشتر درباره این ماژول مطالعه کنید.

ماژول roleassign را از سایت دروپال دانلود کنید.