#ماژول Google Analytics برای اتصال #دروپال به سرویس آماری گوگل آنالایتیکز

سرویس گوگل آنالایتیکز از برترین و معتبرترین سرویس های آماری وب سایت در دنیا است. ماژول Google Analytics اتصال سایت به این سرویس به همراه تنظیمات لازم را فراهم می کند.

ماژول Google Analytics را از سایت دروپال دانلود کنید.