#دروپال 8.2.5 منتشر شد

این نسخه حاوی رفع باگ ها و بهبود مستندات و تست ها است.

دروپال 8.2.5 را از سایت دروپال دانلود کنید.