#دروپال 7.53 منتشر شد.

نسخه جدید دروپال 7 منتشر شده است. این نسخه حاوی رفع اشکال و باگ در دروپال 7 است.

دروپال 7.53 را از سایت رسمی دروپال دانلود کنید.