#دروپال 7.52 منتشر شد

برای دانلود دروپال 7.52 به سایت رسمی دروپال مراجعه کنید. این نسخه شامل به روز رسانی های امنیتی است.