افزودن فیلدهای جدید به سفارش در پرداخت #دروپال کامرس با #ماژول Commerce Fieldgroup Panes

ماژول Commerce Fieldgroup Panes به شما کمک می کند فیلد های جدیدی در سفارش اضافه کنید که در صفحه پرداخت یا سایر مراحل خرید دیده شود و کاربر بتواند اطلاعات اضافی را در سفارش وارد کند. این ماژول وابسته به ماژول Field Group است و هر گروه از فیلد ها در Order را به صورت یک pane قابل اضافه شدن در مراحل خرید می سازد.

ماژول Commerce Fieldgroup Panes را از سایت رسمی دروپال دانلود کنید.