افزودن دکمه های پرینت، ایمیل به دوستان، نسخه pdf به مطالب #دروپال با #ماژول print

این ماژول دکمه پرینت یا چاپ را به مطالب در دروپال اضافه می کند. همین طور دکمه ارسال به دوست که می توانید محتوای سایت را با ایمیل به دوستان ارسال کند.امکاناتی نیز برای تولید PDF محتوای دروپال فراهم می کند.

ماژول Print را از سایت دروپال دانلود کنید.