ابزار پیشرفته لینک دادن در #دروپال با #ماژول Linkit

ماژول Linkit ابزار پیشرفته و پر از امکانات را در یک سایت دروپالی برای لینک دادن فراهم می کند. یکی از ویژگی های این ماژول این است که به صورت Auto complete در فیلد های متنی و لینک دروپال، می توانید لینک یک مطلب یا دسته را به آسانی یافته و قرار بدهید.

ماژول Linkit را از سایت دروپال دانلود کنید.