google api

  • ماژول geolocation فیلد گوگل مپ برای دروپال

    ماژول geolocation فیلد گوگل مپ برای دروپال

    موقعیت و نقشه در صفحات وب این روز ها محل (location) هر چیزی در وب و دنیای دیجیتال اهمیت پیدا کرده است. از یک طرف سرویس هایی نظیر گوگل، خدماتی مانند نقشه را ارائه می کنند. مثلا می توانید از گوگل مپ برای نمایش موقعیت فرد و یا مکان خاصی استفاده کنید. از طرف دیگر