centos

  • تغییر پورت SSH در سرور لینوکس

    تغییر پورت SSH در سرور لینوکس

    ممکن است به هر دلیلی از جمله برای بهبود امنیت سرور، مایل باشید پورت SSH را از مقدار پیش فرض آن که 22 است، تغییر بدهید. برای این کار ابتدا باید یک شماره را برای پورت SSH در نظر بگیرید و بررسی کنید توسط نرم افزار هایی که در سرور استفاده می کنید، اشغال نشده باشد.
  • خاموش کردن و ریستارت کردن لینوکس

    خاموش کردن و ریستارت کردن لینوکس

    با استفاده از دستور زیر می توانید سرور لینوکس خود را خاموش کنید: /sbin/shutdown -h now با دستور زیر نیز می توانید سیستم لینوکسی خود را ریست کنید: /sbin/shutdown -r now