buytaert

  • حالا وقت درست کردن سایت با دروپال 8 رسیده

    حالا وقت درست کردن سایت با دروپال 8 رسیده

    این خبری است که دریز بی‌تارت (Dries Buytaert) بنیانگذار پروژه دروپال امروز (8 سپتامبر 2015) در بلاگ خودش مطرح کرده است. او گفته خیلی ها می پرسند که کی می توانیم برای درست کردن سایت ها با دروپال 8 شروع کنیم. جواب این است: همین حالا!