blog

  • ایجاد بلاگ با دروپال 8

    ایجاد بلاگ با دروپال 8

    دروپال 8 نسبت به سلف خود یعنی دروپال 7 تغییرات هیجان انگیزی داشته است و عالم دیگری است. در این مقاله نحوه ایجاد یک بلاگ با دروپال 8 را بررسی می کنیم.
  • راه اندازی یک بلاگ در سایت با دروپال

    راه اندازی یک بلاگ در سایت با دروپال

    بخش های مختلف سایت دروپالیکا چطور ساخته شده اند؟ در این سلسله مقالات در مورد نحوه ساخت بعضی از بخش های سایت دروپالیکا می پردازم. در این بین ممکن است نکاتی مطرح شود که برای دروپال کارهای کم تجربه تر مفید باشد. این موضوع پیشنهاد یکی از بازدید کنندگان سایت دروپالیکا است. در این