پورت

  • تغییر پورت SSH در سرور لینوکس

    تغییر پورت SSH در سرور لینوکس

    ممکن است به هر دلیلی از جمله برای بهبود امنیت سرور، مایل باشید پورت SSH را از مقدار پیش فرض آن که 22 است، تغییر بدهید. برای این کار ابتدا باید یک شماره را برای پورت SSH در نظر بگیرید و بررسی کنید توسط نرم افزار هایی که در سرور استفاده می کنید، اشغال نشده باشد.