ماژول های دروپال 8

  • معرفی ماژول دروپال

    معرفی ماژول دروپال

    ویژگی بسیار مهمی که هر سیستم مدیریت محتوا باید داشته باشد، قابلیت توسعه پذیری آن است و بر این اساس انتظار می رود ماژول های زیادی برای توسعه آن سیستم مدیریت محتوا نوشته شده و در دسترس عموم قرار گرفته باشد.