فرم المنت

  • راهنمای ساده ساخت فرم در دروپال

    راهنمای ساده ساخت فرم در دروپال (بخش دوم)

    افزودن ورودی متنی به فرم در دروپال یک فیلد متنی ساده برای ورود نام کاربر، به فرم اضافه می کنیم. بنابراین ایندکس جدیدی از آرایه $form را مقدار دهی می کنیم. برای نمونه:
  • راهنمای ساده ساخت فرم در دروپال

    راهنمای ساده ساخت فرم در دروپال (بخش اول)

    فرم در صفحات وب در صفحات سایت فرم های مختلفی برای ورود داده ها توسط بازدیدکنندگان سایت و مدیر سایت وجود دارد. ثبت نام، لاگین، ارسال کامنت، تماس با ما و فراموشی پسورد از طریق فرم هایی در سایت انجام می شود که کاربران سایت می توانند از آنها استفاده کنند.