فارسی

  • دروپال فارسی

    دروپال فارسی

    درباره سیستم مدیریت محتوای دروپال یا بهتر بگوییم، فریم‌ورک مدیریت محتوای دروپال مطالب زیادی در دروپالیکا منتشر شده است. درباره اینکه «دروپال چیست»، در مقاله ای با همین عنوان، معرفی کوتاهی از دروپال و ویژگی های آن ارائه شده است. با توجه به اینکه این