بومی سازی

  • تاریخ شمسی دروپال با ماژول Calendar Systems

    تاریخ شمسی دروپال با ماژول Calendar Systems

    دروپال سیستم مدیریت محتوای قابل توسعه ای است و یکی از ویژگی های مهمی که در هسته خود دارد و آن را از بسیاری از سیستم های دیگر متمایز می کند، قابلیت های ایجاد یک سایت چند زبانه است.
  • دروپال فارسی: ماژول Localization update

    دروپال فارسی: ماژول Localization update

    پیش از این در مقاله «دروپال فارسی» کارهایی که باید برای فارسی کردن سایت دروپالی خود انجام دهید را بیان کردم. محوریت آن مقاله، آموزش کار با امکانات اولیه ای بود که هسته دروپال برای فارسی سازی در