دستور شل لینوکس برای بررسی وضعیت همه سرویس ها

وضعیت همه سرویس های لینوکس در یک نگاه

سرویس های لینوکس

بسیاری از امکانات در لینکوس به صورت سرویس هستند. برای نمونه وب سرور آپاچی، دیتابیس سرور MySQL، سرویس cron، سرویس ارسال ایمیل SMTP و ... همه اینها سرویس هایی هستند که برای راه اندازی سرور خود با لینوکس به آنها نیاز دارید.

بررسی وضعیت یک سرویس لینوکس

برای اینکه وضعیت سرویس ها را در شل لینوکس ببینید، آنها را متوقف کنید و یا از نو راه اندازی کنید باید از دستور service استفاده کنید و پس از آن، مشخص کنید که کار مورد نظر شما چیست و روی چه سرویسی باید انجام شود. برای نمونه اگر بخواهید بدانید که دیتابیس سرور MySQL در چه وضعیتی است از دستور زیر استفاده می کنید:

service mysqld status

نتیجه آن مشخص می کند این سرویس دارای چه Process ID است و آیا در حال اجرا است و یا متوقف شده است.

مشاهده وضعیت سرویس لینوکس

همه سرویس های لینوکس و بررسی وضعیت آنها

اگر بخواهید ببینید که اصلا چه سرویس هایی در لینوکس شما، ثبت شده اند و یا مایل باشید وضعیت آنها را به صورت یکجا بررسی کنید، می توانید همراه با دستور service از عبارت --status-all استفاده کنید.

برای نمونه دستور زیر را در شل لینوکس وارد کنید:

service --status-all

به این صورت فهرستی از تمام سرویس های موجود در سرور لینوکس شما در صفحه نمایش داده می شود. در این فهرست مشخص است که برای هر سرویس چه Process ID اختصاص داده شده است و آیا در حال اجرا است و یا متوقف شده.

مشاهده وضعیت همه سرویس های لینوکس به صورت یکجا

ارسال نظر