دستور شل لینوکس برای چک کردن ورژن PHP

برای دانستن ورژن PHP که روی لینوکس نصب است، باید دستور زیر را در شل لینوکس وارد کنید:

php -v

پس از اینکه این دستور را وارد کردید، اطلاعاتی در مورد PHP نصب شده روی لینوکس مشاهده می کنید. برای نمونه:

PHP 5.3.3 (cli) (built: Jul  3 2012 16:40:30) 
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
تگ های مرتبط: 

ارسال نظر