سرویس های لینوکس

برخی برنامه ها به صورت سرویس در لینوکس اجرا می شوند. این برنامه ها در پس زمینه (background) همیشه در حال اجرا هستند و سرویس  خاصی را ارائه می کنند. مانند سرویس دیتابیس MySQL و یا سرویس Apache. کار با این دو سرویس برای یک متخصص وب که باید سایتی را در یک سرور اختصاصی ارائه کند، اتفاق می افتد. همچنین سرویس های دیگری نظیر Cron و SSH نیز هستند که کاربرد زیادی دارند. در این بخش تجربیاتی درباره کار با سرویس ها در لینوکس بیان شده است.

ارسال نظر