دستور شل لینوکس برای یافتن مسیر دایرکتوری جاری

دستور شل لینوکس برای یافتن مسیر دایرکتوری جاری

دستورات کار با فایل ها و دایرکتوری ها در شل لینوکس، کاربرد زیادی دارند. ساختار فایلی لینوکس بر اساس دایرکتوری ها (فولدرها) قرار دارد. درون دایرکتوری ها به صورت تو در تو، دایرکتوری های دیگری می سازید و یا فایل هایی را در آنها قرار می دهید. مثلا یک دایرکتوری برای فایل های یک سایت می سازید و در آن فایل های PHP سایت را کپی می کنید. یا به فایل های تنظیمات و پیکربندی لینوکس و سرویس های آن دسترسی می یابید و آنها را ویرایش می کنید.

تغییر دایرکتوری در شل لینوکس با دستور cd

دستور cd برای رفتن به دایرکتوری های دیگر، از پر کاربردترین دستورات شل لینوکس است. وقتی که با cd به یک دایرکتوری می روید، دایرکتوری جاری تغییر می کند. دایرکتوری جاری (current directory)، دایرکتوری است که اکنون در آن قرار دارید.

دستور pwd مسیر دایرکتوری جاری

برای اینکه آدرس دقیق دایرکتوری جاری را به دست آورید از دستور pwd استفاده می کنید. این دستور را به سادگی و بدون هیچ آرگومانی در خط فرمان بنویسید.

نمایش دایرکتوری جاری در شل لینوکس با دستور pwd

در نمونه بالا می توانید مشاهده کنید که ابتدا با دستور cd درشل لینوکس، به دایرکتوری /etc رفته ایم و سپس دستور pwd را زده ایم. خروجی این دستور دقیقا /etc است. سپس به دایرکتوری /var/www/html می رویم. دستور pwd را در شل وارد می کنیم و خروجی آن در شل همان است. سپس با cd .. به دایرکتوری والد می رویم. دستور pwd به درستی /var/www را نشان می دهد.

کاربرد دستور pwd در شل لینوکس

ممکن است در شرایطی قرار بگیرد که مسیر دقیق دایرکتوری که در آن هستید را نمی دانید، می توانید از دستور pwd استفاده کنید و محل دقیق خود را بیابید. همین طور می توانید برای تنظیماتی که نیاز به آدرس دقیق یک فایل یا دایرکتوری دارند مانندتعریف یک VirtualHost در آپاچی، می توانید با استفاده از دستور pwd در شل لینوکس مسیر دقیق دایرکتوری مورد نظر خود را به دست آورید استفاده کنید.

ارسال نظر