کار با دایرکتوری ها و فایل ها در لینوکس

بخش مهمی از دستورات شل لینوکس که بیشتر مورد استفاده هستند، دستورات کار با فایل ها و دایرکتوری ها هستند. نحوه درست کردن دایرکتوری ها و فایل ها، دسترسی به آنها، ویرایش، حذف، فشرده سازی و عملیات های دیگر از جمله این دستورات هستند. در این بخش دستوراتی که برای مدیریت فایل ها و دایرکتوری ها در لینوکس نیاز دارید، را مطالعه می کنید.

ارسال نظر