ماژول field_permissions تعیین حق دسترسی به فیلد های دروپال

ماژول فیلد پرمیشن برای دروپال

توسعه انواع محتوا در دروپال با فیلدها 

بدون شک امکان توسعه نوع محتوا ها(content type) در دروپال که با فیلد انجام می شود، یکی از هیجان انگیز ترین و پرکاربردترین ویژگی های دروپال است. این امکان قبلا توسط ماژول CCK در دروپال 6 ارائه می شد. ولی پس از توسعه دروپال 7، این ویژگی به هسته دروپال 7 آمد.

می توانید به نوع محتواهایی که می سازید، فیلد هایی برای گرفتن عدد، رشته، تاریخ بسازید و یا لیست های انتخابی ایجاد کنید. سیستم تعیین حق دسترسی در دروپال 7 این امکان را می دهد که دسترسی های ایجاد، ویرایش و حذف محتوا هایی (content) از یک نوع محتوای خاص (content type) را محدود کنید و یا در اختیار بعضی از نقش های مورد اعتماد قرار بدهید.

تعیین حق دسترسی ها در دروپال برای نوع محتوا

مجوز های دسترسی به انواع محتوا در دروپال

زمانی که دسترسی های ویرایش و ایجاد محتوا به هر نقش خاصی داده شود، کاربرانی که آن نقش را دارند می توانند تمام فیلد های آن نوع محتوا را پر کنند و یا مقدار آن را پاک کنند. بنابراین اگر بخواهید یک نقش خاص فقط به بعضی از فیلد ها دسترسی داشته باشد چه می کنید؟ برای نمونه می خواهید گروهی از کاربران بتوانند محتوایی را در سایت ارسال کنند ولی فیلد تصاویر آن را پر نکنند.

تنظیم دسترسی به فیلد های دروپال با ماژول Field Permissions

ماژول Field Permissions، پاسخگوی این نیاز شما است. این ماژول برای دروپال 6 و دروپال 7 توسعه یافته است. در دروپال 6 این ماژول به ماژول CCK نیاز دارد ولی در دروپال 7 که فیلد ها در هسته دروپال پشتیبانی شده اند به ماژول دیگری نیاز ندارد.

با نصب ماژول Field Permissions در دروپال، روی هر فیلد می توان حق دسترسی ها را تعیین کرد.

ماژول فیلد پرمیشن برای تعیین حق دسترسی فیلد های دروپال

این ماژول سه انتخاب برای تعیین حق دسترسی از پیش معین کرده است:

  • گزینه اول Public است که به صورت پیش فرض همه فیلد ها روی آن تنظیم می شوند. با انتخاب این گزینه نویسنده یک محتوا و مدیران سایت دسترسی تغییر مقدار این فیلد را خواهند داشت و همه افراد دیگر قادر به مشاهده مقدار این فیلد خواهند بود.
  • • گزینه دوم Private است که فقط نویسنده محتوا و مدیران سایت می توانند مقدار آن فیلد را تغییر بدهند. دسترسی مشاهده مقدار فیلد نیز خصوصی و در انحصار همین گروه است.
  • • گزینه سوم Custom است که می توان، انواع دسترسی ها برای نقش های مختلف را برای ویرایش و مشاهده مقدار این فیلد تعیین کرد.

ماژول فیلد پرمیشن - گزینه سفارشی

برای نمونه در تصویر بالا مشاهده می کنید که برای فیلد تصویر در سایت دروپالیکا به نقش editor، این دسترسی داده شده است که:

  • در صورتی که نویسنده محتوا بود، مقدار فیلد تصویر را وارد کند.
  • اگر دسترسی ویرایش به محتوایی که خود ارسال کرده است داشته باشد، می تواند مقدار فیلد تصویر را ویرایش کند.
  • ولی اگر دسترسی ویرایش محتوای ارسال شده توسط سایرین را داشته باشد نمی تواند مقدار فیلد تصویر آن ها را تغییر بدهد.
  •  دسترسی مشاهده تصویری که خود وارد کرده است را دارد.
  • دسترسی مشاهده تصویر که سایرین وارد کرده اند را دارد.

همانطور که در شکل مشاهده می شود، بازدیدکنندگان عادی و اعضای معمولی سایت که نقش خاصی ندارند، حتی دسترسی مشاهده فیلد تصویر را ندارند. بنابراین باید در استفاده از گزینه custom توجه خاصی به خرج داد و با دقت دسترسی ها را برای نقش های مختلف تنظیم کرد.

ارسال نظر