گرفتن فهرستی از regionهای یک theme در دروپال

گرفتن فهرستی از regionهای یک theme در دروپال

برای گرفتن فهرستی از regionهای یک theme در دروپال می توانید از تابع system_region_list استفاده کنید. کافی است نام theme مورد نظر را به صورت رشته به این تابع بفرستید.

system_region_list($theme_key, $show = REGIONS_ALL)

آرگومان اول این تابع نام ماشین پوسته است و آرگومان دوم می تواند یکی از مقادیر ثابت REGIONS_ALL یا REGIONS_VISIBLE باشد. خروجی این تابع یک آرایه است که ایندکس آن نام ماشین قالب و مقدار آن نیز عنوان تم است.

ارسال نظر